• nl
  • en
  • de

Bedrijfsfilosofie

De bedrijfsfilosofie van IM GmbH is heel duidelijk.  Het doel is een verbinding tot stand te brengen tussen de behoeftes en wensen van onze leveranciers en die van onze klanten.  Door de aanwezige deskundigheid, expertise en het directe contact met onze klanten, is IM GmbH hiertoe in staat.  We kennen onze markten en onze business.  We zijn constant aanwezig zowel in lokale als in internationale markten.  Dit gecombineerd met top of the art bedrijfsmiddelen en vakkundige medewerkers, geeft IM GmbH de mogelijkheid om wereldwijd de best mogelijke standaard aan service en producten aan te bieden.  We motiveren onze medewerkers constant om een kritische blik te hebben op alle aflopen binnen de firma, zowel administratief als op de werf.  Enkel als een volledig team kunnen we ons concurrentieel opstellen in de hoog competitieve markt van metaalhandel.  Elke schakel binnen de firma is van fundamenteel belang.

Gedurende jaren heeft IM GmbH zich verder ontwikkeld oa door de invoering van Iso 9001, 14001 en OHSAS.  Deze normen hebben de basis gelegd voor een verbetering van de efficiëntie van de firma.  Daarenboven is OHSAS een stokpaard van de firma geworden.  Er niets belangrijkers dan het welzijn van onze medewerkers.  Arbeidszekerheid en ook het toepassen van de voorschriften, staat boven alles.  Hier zijn enorme stappen voorwaarts gemaakt in de afgelopen jaren door de intense samenwerking met een extern bureau, zijnde Keese & Hahne uit Soest (Duitsland).  Zij zorgen ook voor de nodige contacten met de milieu autoriteiten in Münster zodat alle wettelijke aspecten van onze handel gerespecteerd worden.  Ons doel is een voorbeeldfunctie te zijn voor de ganse branche.

Een ander belangrijk onderdeel is het machinepark.  Hier heeft IM GmbH de laatste jaren ook de nodige investeringen gedaan zodat onze werknemers ook die prestaties kunnen brengen die van hun verwacht worden.  Een nauwe samenwerking met onze trouwe transporteurs en de firma BSF als expediteur voor onze export, zorgen voor een snelle en correcte afwikkeling van al onze transportbewegingen.  Hier hebben we principieel hetzelfde doel, zijnde een lange termijn relatie ontwikkelen met onze transportpartners.

Al het bovenstaande zorgt er voor dat we een betrouwbare en gerespecteerde partner zijn voor vele ondernemingen in de ganse wereld.  Een continue kritische blik op onze bedrijfsprocessen zorgt er voor dat we constant op zoek zijn naar verdere verbeteringen wat enkel tot een betere relatie met al onze partners kan leiden.